Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Idź do spisu treści

Menu główne

„Święto Naszych Pedagogów”

Z Archiwum SP3 > Rok szkolny 2014/2015
 
 


    
15 października br. obchodziliśmy uroczyście w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W sali gimnastycznej zebrali się nauczyciele, również ci, którzy przeszli już na emeryturę, pracownicy niepedagogiczni oraz zaproszeni goście i uczniowie.

Część oficjalną spotkania poprowadziła Pani Dyrektor Jolanta Wąsowicz. W swoim wystąpieniu podkreśliła rolę nauczyciela w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia Polaków, a następnie wręczyła dyplomy i nagrody nauczycielom naszej placówki za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Słowa podziękowania skierowali do nauczycieli również zaproszeni goście - przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Elżbieta Frankowska oraz przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pan Mieczysław Pusty.

Po tym miłym akcencie rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali inscenizację słowno-muzyczną. W pięknych słowach podziękowali swoim kochanym nauczycielom i pracownikom szkoły za serdeczną opiekę i trud włożony w ich nauczanie i wychowanie.

Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodyczami.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego