Nauczyciele - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

 


Bartosik Helena --- nauczyciel wspierający

Borowska Danuta ---
nauczyciel wspierający
 
Cicha Anna
--- edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie --- wychowawca klasy 2b
 
Cieśl
ak Karolina --- język polski --- wychowawca klasy 7a

Cytrowski Marek --- informatyka, technika
  

Czupryńska Urszula ---
nauczyciel wspierający

Drzewiecka Kinga ---
język angielski --- wychowawca klasy 6a

Fabisiak Edyta
--- świetlica szkolna

Janczak Krystyna ---
nauczyciel wspierający

Jarmuszkiewicz Daria ---
język angielski

Kalinowski Sebastian --- wychowanie fizyczne

 
Kazubowska
Ewa --- matematyka   
 

Kaźmierczak Jarosław --- informatyka, muzyka

Kaźmierczak Katarzyna --- język angielski --- wychowawca klasy 4c

Kicińska Ewelina --- język angielski
--- wychowawca klasy 7d

Komorowska Ewa ---
nauczyciel wspierający

Kościelna Katarzyna --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 1c
 
Kotleszka Ma
łgorzata ---  kierownik świetlicy szkolnej

Kowalczyk Magdalena --- język polski --- w
ychowawca klasy 6b

Królikowska Katarzyna --- język niemiecki, język mniejszości narodowej (niemiecki), Edukacja dla bezpieczeństwa --- wychowawca klasy 7b
 

Kubsik Ewa --- wychowanie fizyczne (w obecnym roku szkolnym na urlopie dla poratowania zdrowie)

Kubsik Patrycja --- nauczyciel wspierający


Kujawa Łukasz ---
wychowanie fizyczne

Leśniewska Małgorzata
--- wychowawca klasy 3c

Łojewska Kamila --- logopeda szkolny

Łojewska Katarzyna --- język polski --- wychowawca klasy 4a

Łuczyńska Marzena
--- historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica szkolna --- wychowawca klasy 8c
 
Łukaszewska Renata -
-- język angielski

Malczyk Patrycja --- język polski ---
wychowawca klasy 8a
 
Migus-Matusiak
Joanna --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 2c

Młodawski Krzysztof --- fizyka --- w
ychowawca klasy 5c

Musiałek Halina
--- pedagog szkolny

Olejnik Katarzyna --- matematyka ---
wychowawca klasy 8b
 
Perzyńska-Pluchrat
Joanna --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 2a

Radoszewska Joanna --- biologia

Radwański Krzysztof --- wychowanie fizyczne, informatyka

Rakowska Sylwia --- nauczyciel wspierający

Rakowski Paweł --- matematyka
--- wychowawca klasy 7c   
 
Rossa
Izabela --- wychowawca klasy 3d

Roszak Magdalena --- geografia ---
wychowawca klasy 5a
 
Rybicka Mirosława -
-- historia, biblioteka szkolna --- wychowawca klasy 5b

Siekacz Jacek --- religia
 
Szacowna-Błaszczk
Aleksandra --- nauczyciel wspierający   
 
Szczecińska Ilona -
-- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 1a

Szkudelska Joanna --- psycholog szkolny
 
Świerczyńska Władysława -
-- edukacja wczesnoszkolna, matematyka --- wychowawca klasy 3a
 
Tkacz
Małgorzata --- przyroda, chemia

Tończyk Ewelina ---
edukacja wczesnoszkolna --- (w obecnym roku szkolnym na urlopie macierzyńskim)
 
Trocińska
Grażyna --- matematyka

Trząsowska Marta --- doradztwo zawodowe
 
Wabnic-Osowska Renata -
-- plastyka, biblioteka szkolna

Wituła Maria ---
nauczyciel wspierający

Woźniak Renata -
-- religia --- wychowawca klasy 8d  

Wyrozumialska Czesława (s. Cyryla)
--- religia
 
Zabłocka
Edyta --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 3b

Zabłocka Patrycja --- specjalista terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych --- nauczyciel wspierający  
 
Zapędowska-Śpiewak
Magdalena --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 1b

Zawadzka
Magdalena --- nauczyciel wspierający

Zbierski Marcin
--- świetlica szkolna

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego