Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

 


Bartłomiejczak Grażyna
---
język polski

Bartosik Helena --- nauczyciel wspierający

Borowska Danuta ---
nauczyciel wspierający
 
Cicha Anna
--- edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie --- wychowawca klasy 1b
 
Cieśl
ak Karolina --- język polski --- wychowawca klasy 6a

Cytrowski Marek --- informatyka, technika
  

Czupryńska Urszula ---
nauczyciel wspierający

Drzewiecka Kinga ---
język angielski --- wychowawca klasy 5a

Fabisiak Edyta
--- świetlica szkolna

Janczak Krystyna --- zajęcia rewalidacyjne

Jarmuszkiewicz Daria --- oddział przedszkolny

Kalinowski Sebastian --- wychowanie fizyczne

 
Kazubowska
Ewa --- matematyka   
 

Kaźmierczak Jarosław --- muzyka, informatyka

Kaźmierczak Katarzyna --- język angielski --- wychowawca klasy 8b

Kicińska Ewelina --- język angielski
--- wychowawca klasy 6d

Komorowska Ewa ---
nauczyciel wspierający

Kościelna Katarzyna --- edukacja wczesnoszkolna --- (w obecnym roku szkolnym na urlopie macierzyńskim)
 
Kotleszka Ma
łgorzata ---  kierownik świetlicy szkolnej

Kowalczyk Magdalena --- język polski --- w
ychowawca klasy 5b

Królikowska Katarzyna --- język niemiecki, język mniejszości narodowej (niemiecki), Edukacja dla bezpieczeństwa --- wychowawca klasy 6b
 

Kubsik Ewa --- wychowanie fizyczne (w obecnym roku szkolnym na urlopie dla poratowania zdrowie)

Kubsik Patrycja --- nauczyciel wspierający


Kujawa Ewa --- biologia

Kujawa Łukasz ---
wychowanie fizyczne

Leśniewska Małgorzata
--- wychowawca klasy 2c

Łojewska Kamila --- logopeda szkolny

Łojewska Katarzyna --- język polski --- wychowawca klasy 8a

Łuczyńska Marzena
--- historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, świetlica szkolna --- wychowawca klasy 7c
 
Łukaszewska Renata -
-- język angielski

Malczyk Patrycja --- język polski ---
wychowawca klasy 7a
 
Migus-Matusiak
Joanna --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 1c

Młodawski Krzysztof --- fizyka --- w
ychowawca klasy 4c

Musiałek Halina
--- pedagog szkolny

Olejnik Katarzyna --- matematyka ---
wychowawca klasy 7b
 
Perzyńska-Pluchrat
Joanna --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 1a

Piasecka Karolina --- świetlica szkolna


Radoszewska Joanna --- e
dukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 3c

Radwański Krzysztof --- wychowanie fizyczne, informatyka

Rakowska Sylwia --- nauczyciel wspierający

Rakowski Paweł --- matematyka
--- wychowawca klasy 6c   
 
Rossa
Izabela --- wychowawca klasy 2d

Roszak Magdalena --- geografia ---
wychowawca klasy 4a
 
Rybicka Mirosława -
-- historia i społeczeństwo, biblioteka szkolna --- wychowawca klasy 4b

Siekacz Jacek --- religia
 
Szacowna-Błaszczk
Aleksandra --- nauczyciel wspierający   
 
Szczecińska Ilona -
-- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 3a

Szkudelska Joanna --- psycholog szkolny

Szydłowska Izabela --- biologia
 
Świerczyńska Władysława -
-- edukacja wczesnoszkolna, matematyka --- wychowawca klasy 2a
 
Tkacz
Małgorzata --- przyroda, chemia

Tończyk Ewelina ---
edukacja wczesnoszkolna --- (w obecnym roku szkolnym na urlopie macierzyńskim)
 
Trocińska
Grażyna --- przyroda, matematyka

Trząsowska Marta --- doradztwo zawodowe
 
Wabnic-Osowska Renata -
-- plastyka, biblioteka szkolna   

Walczak Beata --- zajęcia rehabilitacyjne

Wituła Maria --- oddział przedszkolny

Woźniak Renata -
-- religia --- wychowawca klasy 7d  

Wyrozumialska Czesława (s. Cyryla)
--- religia
 
Zabłocka
Edyta --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 3b

Zabłocka Patrycja --- specjalista terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych --- nauczyciel wspierający  
 
Zapędowska-Śpiewak
Magdalena --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 2b

Zawadzka
Magdalena --- nauczyciel wspierający

Zbierski Marcin
--- świetlica szkolna

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego