Biblioteka - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Biblioteka

Biblioteka szkolna
 
 


Biblioteka szkolna czynna w dniach:

 
 

Poniedziałek

08:15 - 11:35          13:15 - 14:15

Wtorek

08:00 - 13:30

Środa

08:00 - 13:30

Czwartek

08:00 - 13:30

Piątek

09:25 - 11:35          12:25 - 13:30

 

   

    Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka szkolna połączona z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Do biblioteki zapisani są wszyscyn uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły, którzy korzystają z jej bogatego księgozbioru liczącego ponad 11 tyś. woluminów. Systematycznie odnotowuje się wysoki stan czytelnictwa. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone jest w cztery komputery z dostępem do Internetu, drukarkę, ksero i skaner.
    W bibliotece uczniowie nie tylko wypożyczają książki, korzystają ze zbiorów podręcznych, Internetu i programów multimedialnych, ale także odrabiają prace domowe, przygotowują się do konkursów i olimpiad, uczestniczą w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach, pogadankach i wystawach książek. Biblioteka organizuje liczne konkursy dla uczniów, które pozwalają na poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin. Nauczyciele biblioteki systematycznie współpracują z wydawnictwami, organizując KIERMASZE TANIEJ KSIĄŻKI, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. Działania te maja na celu propagowanie szeroko rozumianego czytelnictwa.
    W Szkole Podstawowej nr 3 od 2002 roku funkcjonują klasy integracyjne, których uczniowie systematycznie korzystają z biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. W ramach terapii, zajęć wyrównawczych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i zajęć z logopedą dzieci bardzo często pracują w bibliotece, co wpływa na ich wszechstronny rozwój, lepsze funkcjonowanie w systemie szkolnym, rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie właściwej motywacji do nauki.
    

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego