Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

Wiadomości


Informuję, że dotacja celowa MEN zapewnia wszystkim uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w nowym roku szkolnego 2020/2021.

Dotacja celowa MEN nie obejmuje zakupu materiałów edukacyjnych do oddziału przedszkolnego oraz podręczników do nauki religii. Podręczniki dla tych dzieci zakupują Rodzice w porozumieniu z nauczycielami i Radą Rodziców po rozpoczęciu roku szkolnego  w dniu 01.09.2020 r.                                             

UWAGA!
1. Dyrektor szkoły nie ma prawa zatwierdzania, bądź odrzucania programów i podręczników do nauczania religii. Taką władzę posiada jedynie Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz każdy biskup diecezjalny. Strona państwowa jest jedynie informowana o tym jakie programy i podręczniki uzyskały aprobatę władz kościelnych. Wobec tego nauczyciele religii tylko informują dyrektora o podręcznikach, które będą stosowane w szkole. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753), § 4 tego rozporządzenia brzmi następująco: "Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii".
2.  Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w  Kole.                                                      

mgr inż. Grażyna Trocińska - dyrektor szkoły

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego