Projekt „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej”

Szkolny informator
 
 
 
 

    W dzisiejszych czasach otoczenie rozwija się bardzo szybko, dlatego współczesna szkoła powinna dostarczyć uczniom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również uczyć, jak przystosować się do permanentnych zmian oraz przygotowywać do samodzielności w dużo większym stopniu, niż to było wymagane w przeszłości.

W związku z tym nasza szkoła rozpoczęła w ferie zimowe realizacje projektu „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej”, który realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Podczas spotkań organizowanych w ramach tego przedsięwzięcia będziemy rozwijać w naszych wychowankach wrodzone predyspozycje - umiejętność kreatywnego myślenia, twórczego podejścia do problemów i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które stanowią obecnie o sukcesie jednostki.

 


W ramach niniejszego projektu, podczas ferii, nasi uczniowie wzięli udział w cyklu zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kreatywności, samodzielnego myślenia i pracy zespołowej. Grali w gry edukacyjne rozwijające logiczne myślenie (wersje papierowe i internetowe). Rozmawiali także o znaczeniu i wartości pieniądza. Wykonywali prace plastyczne związane z ekologicznymi grami planszowymi.

 
 


W najbliższej przyszłości przed nimi jeszcze wycieczki do zakładów pracy na terenie  naszego miasta oraz realizacja zajęć tematycznie związanych z poznawaniem struktury i działania Urzędu Miejskiego. Poza tym jeden blok projektu poświecony będzie dobrym manierom, podczas których uczniowie dowiedzą się, jak kulturalnie zachowywać się w różnych sytuacjach i miejscach, ale o tym więcej napiszemy w następnym artykule!

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego