Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Idź do spisu treści

Menu główne

Sprzątanie świata 2015

Z Archiwum SP3 > Rok szkolny 2015/2016


W piątek, 18 września, jak co roku odbyło się „Sprzątanie świata”. Była to już XXII edycja tego rodzaju akcji, która tym razem przebiegała pod hasłem: „Wyprawa - poprawa”. O godzinie 10.45 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami, zaopatrzeni w worki foliowe i rękawice wyszli w pobliże naszej szkoły, by poprawić stan czystości na terenie miasta Koła.

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata - Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie Świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

(źródło: http://naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/) 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego