Stowarzyszenie "Kolska Trójka" - wspólnie możemy więcej! - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Stowarzyszenie "Kolska Trójka" - wspólnie możemy więcej!

Szkolny informatorSzanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe

działalności Stowarzyszenia „Kolska Trójka”,
którego celem jest realizacja różnego rodzaju przedsięwzięć
na rzecz edukacji i wychowania uczniów SP3.

Każda przekazana przez Państwa kwota
ma dla nas bardzo duże znaczenie.    
Na jakość i efektywność procesu nauczania oraz wyniki kształcenia bezpośrednio wpływa  zwiększanie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział w zajęciach wpływających na rozwój psychospołeczny, intelektualny czy motywację. Zakres oraz tematyka zajęć dodatkowych w szkołach ogólnodostępnych, często jest ograniczona ramowym planem nauczania i środkami budżetowymi samorządu. Możliwością poszerzenia oferty działań podejmowanych na rzecz dzieci, stało się utworzenie Stowarzyszenia działającego, przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole, które skupia wielu członków, w tym  nauczycieli tejże szkoły oraz rodziców dzieci do niej uczęszczających. Nad utworzeniem Stowarzyszenia pracowała grupa najbardziej zaangażowanych nauczycieli, widzących potrzebę wsparcia edukacji w szkole. Zgodnie z przepisami prawa, utworzyliśmy Stowarzyszenie „Kolska Trójka. W początkowym  okresie nasza  praca  skupiała się przede wszystkim na przygotowaniu dokumentów związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po spełnieniu wszystkich wymagań prawnych, w dniu 02.12.2013 roku. rozpoczęliśmy oficjalną działalność.    

Pierwszym projektem, który po szczegółowym opracowaniu, został złożony do Fundacji PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Z PZU po lekcjach”, był program pt. „Stajemy się sobą dzięki innym”. Po weryfikacji złożonych wniosków, otrzymaliśmy dotację, dzięki której od września 2014 roku prowadzone są w naszej szkole zajęcia dodatkowe o różnorodnej tematyce. Jest to oferta składająca się z trzech etapów działań. W pierwszym przeprowadzono nabór do projektu w formie otwartej rekrutacji skierowanej do uczniów i rodziców naszej szkoły. W drugim etapie 17 grup dzieci pracuje na zajęciach rozwijających ich pasje i uzdolnienie. Ostatni etap to widowisko interdyscyplinarne, podsumowujące projekt i ukazujące efekty zaplanowanych przez nauczycieli działań na rzecz wzmacniania osobowości dzieci
.

Z myślą o  następnym roku szkolnym i ofercie zajęć dodatkowych dla uczniów, został  przygotowany kolejny projektu w ramach konkursu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” – edycja 2015r. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Wykorzystując nasze doświadczenie, wiedzę i umiejętności zawodowe dokonaliśmy opracowania celów, harmonogramu oraz potrzeb realizacji i stworzyliśmy program pt. „Oprócz wiedzy potrzebne jest serce”. Po złożeniu projektu będziemy oczekiwać na decyzję komisji, która analizuje wnioski i przyznaje środki finansowe na ich realizację.

Stowarzyszenie „Kolska Trójka”, to młody twór społeczności nauczycielskiej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole oraz jej rodziców. Jesteśmy dumni, że możemy przyczyniać się do rozwoju jego działalności na rzecz dzieci, które doceniają efekty naszej pracy poprzez radość i zadowolenie, a przede wszystkim aktywny udział w oferowanych formach spędzania wolnego czasu. Rodzice uczestników bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat naszych zajęć i proszą o ich kontynuację w kolejnym roku szkolnym.


Z tego też powodu do wszystkich osób pragnących zapewniać dzieciom najlepsze warunki rozwoju i ceniących uśmiech na ich twarzach , kierujemy apel o wsparcie naszych działań. Liczy się dla nas każda wpłata, każda złotówka, ponieważ złożenie wniosku o dofinansowanie działalności naszego stowarzyszenia przez fundacje, samorząd czy inne organizacje wiąże się z zapewnieniem i wykazaniem 10% kosztów przedsięwzięcia jako wkład własny.                

                                    
                                                                                      

                                                                                     
Członkowie Stowarzyszenia „Kolska Trójka”


Nr konta bankowego:
28 2030 0045 1110 0000 0302 3770
Kolska Trójka, Toruńska 68, 62-600 Koło
tytuł wpłaty: wsparcie stowarzyszenia. 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego