Stowarzyszenie "Kolska Trójka" - info - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Stowarzyszenie "Kolska Trójka" - info

Szkolny informator
STOWARZYSZENIE „KOLSKA TRÓJKA” - założone 01.12.2013 roku, działa przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole. W swoich szeregach zrzesza 35 członków – głównie nauczycieli tej placówki.Na swoim koncie posiada projekty:
1. Widowisko interdyscyplinarne „Śladami historii Koła” - zadanie publiczne kultura, sztuka, ochrona, dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego, które będzie  realizowane  w okresie od 01.02 do 30.06. 2015 roku. Zadanie polega na ukazaniu  legendy o rodzimym mieście na terenie miasta Koła za pomocą teatrzyku kukiełkowego. Podjęte działania w ramach tego zadania mają na celu  zwiększenie promocji miasta Koła  oraz  rozsławić jego szczególnie bogatą historię, a także ówczesne. W historii Koła nie miało miejsca tak duże przedsięwzięcie łączące zaangażowanie władz miasta, dzieci, rodziców oraz nauczycieli, w którym myślą przewodnią jest nasze miasto. Zadanie to ma w swym harmonogramie dwa spektakle w okresie od 30.05-do 30.06.2015 r. Pierwszy to  premiera, podczas obchodów Dni Koła, natomiast drugi spektakl dla  placówek oświatowych na terenie miasta.


Projekt stworzyły:
Grażyna Trocińska (koordynatorka), Kamila Łojewska, Ilona Szczecińska.


2.
„Stajemy się sobą dzięki innym” – projekt z programu „PZU po lekcjach” realizacja  01.09.2014 – 30.06.2015 roku.  Są to zajęcia rozwijające  prowadzone w 17 grupach  liczących od 10–15 dzieci w wieku 6-13 lat. Zgodnie z myślą przewodnią Lwa Wygotskiego To, co dziecko może zrobić dzisiaj z pomocą, jutro będzie w stanie zrobić samo.”  

Zaplanowane w projekcie działania umożliwiły scalenie logicznego, obiektywnego, a zarazem artystycznego funkcjonowania naszych wychowanków. Zajęcia były skonstruowane tak, aby wdrażać działania uaktywniające obie półkule mózgu, wzmacniać dominującą i rozwijać mniej aktywną. Zaproponowane formy zajęć zostały podzielone zgodnie z cechami przypisanymi do każdej z półkul.

Wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu „Z PZU po lekcjach – stajemy się sobą dzięki innym”:

1. „Poznaję samego siebie" - Marcin Wasiak

2. „Myślenie matematyczne - działanie logistyczne” - Władysława Świerczyńska  


3. „Nowocześnie o historii” - Mirosława Rybicka


4. „Zdrowe co nieco” - Joanna Migus-Matusiak  


5. „Akademia przyrody i przygody” - Małgorzata Tkacz


6.
„Moja przepustka do angielskiego” - Renata Łukaszewska  
 
7. „Mały ratownik medyczny” - Beata Zarzycka   


8. „Tworzyć może każdy” - Renata Wabnic-Osowska


9. „Fit Ball” - Halina Musiałek


10. „Świat mody w oczach dziecka” - Kamila Łojewska


11. „Emocje w ruchu” - (
grupa klas I-III i grupa klas IV-VI ) - Edyta Zabłocka i Maria Reder

12. „W krainie Origami” - Ilona Szczecińska


13. „Kukiełkowe inspiracje” (grupa klas
IIII i grupa klas IVVI) - Izabela Cieślak i Marianna Rosińska

14. „Obrazy malowane muzyką” - Jarosław Kaźmierczak


15. „Manualna wyobraźnia” - Danuta Borowska


Koncept stworzyli :
Grażyna Trocińska (koordynatorka), Joanna Migus-Matusiak, Kamila Łojewska
oraz pomagał Jarosław Kaźmierczak.


 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego