Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Idź do spisu treści

Menu główne

Egzaminy Ósmiklasisty 2020

Z Archiwum SP3 > Rok szkolny 2019/2020
 
 
 


Pierwotnie Egzaminy Ósmoklasisty miały odbyć się w dniach od 21 do 23 kwietnia 2020 roku. Sytuacja skomplikowała się z chwilą ogłoszenia pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się groźnego dla zdrowia i życia koronawirusa oraz koniecznością wprowadzenia obostrzeń podyktowanych względami bezpieczeństwa. W związku z tym egzaminy musiano odłożyć w czasie.

Jako odpowiedni termin do zorganizowania i przeprowadzenia Egzaminów Ósmoklasisty Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało 16, 17 i 18  czerwca br. W pierwszym dniu uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w drugiego – z matematyki, a w trzecim – z języka obcego nowożytnego (angielskiego).


Z powodu wciąż trwającego zagrożenia epidemicznego egzaminy odbyły się w oparciu o przyjęte procedury opracowane na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej określającego sposób ich organizacji i przeprowadzania oraz wskazującego na konieczność przestrzegania zalecanego reżimu sanitarnego.  

Należy podkreślić, że przystąpienie do Egzamin
ów Ósmoklasisty jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Tak więc, jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł w nim uczestniczyć w sesji czerwcowej, będzie musiał go odbyć w drugim terminie od 7 do 9 lipca 2020 roku.

Wyniki egzaminów mają wpływ na przyjęcie absolwenta szkoły podstawowej do wybranej przez niego szkoły średniej. Ilość punktów uzyskana z tych egzaminów oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym wraz z innymi osiągnięciami zwiększają szansę na dostanie się do szkoły pierwszego wyboru.

(Jarosław Kaźmierczak)

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego