"Szkoła bez przemocy" - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

"Szkoła bez przemocy"

Szkolny informator

    W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła uczestniczyła w PROGRAMIE SPOŁECZNYM „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY. Celem programu było przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. W naszej szkole prowadzono zajęcia integracyjne dla nowych uczniów, prowadzono zajęcia profilaktyczne (przemoc, uzależnienia), zajęcia socjoterapeutyczne dla grup uczniów. Organizowane również były spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, nawiązano stałą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Więcej informacji o Programie "Szkoła bez przemocy"
na stronie:
http://www.szkolabezprzemocy.pl/556,strona-glowna 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego