O świetlicy i stołówce szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

O świetlicy i stołówce szkolnej

Świetlica i stołówka


Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo–dydaktyczno–wychowawczą dla uczniów dojeżdżających oraz tych, których rodzice ze względu na czas pracy rodziców nie mogą zapewnić innej formy opieki.
Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości, odpowiednie warunki do nauki oraz zagospodarowanie wolnego czasu. Nauczyciele-wychowawcy organizują dodatkową pomoc dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego. Ponadto wyrabiają umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami  w czasie wolnym, wpajając nawyki kultury życia codziennego, ujawniając i rozwijając zainteresowania oraz uzdolnienia dzieci.


 
 

Świetlica dysponuje różnorodną bazą materialną w postaci książek, gier, sprzętu sportowego, zabawek, TV, DVD, wideo. W świetlicy realizowane są zadania wynikające z ogólnego planu pracy szkoły oraz planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy szkolnej. Dzieci korzystają z zajęć w pracowni komputerowej oraz w sali zabaw. W świetlicy pod okiem wychowawców uczniowie przygotowują prace do konkursów plastycznych organizowanych na terenie Koła. Wychowawcy świetlicy zwracauwagę na bezpieczeństwo w czasie zajęć, przestrzeganie obowiązujacego regulaminu oraz poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy.

W stołówce szkolnej zlokalizowanej przy świetlicy dzieci mają możliwość spożywania obiadu składającego się z dwóch dań i kompotu. Świetlica szkolna zajmuje się promowaniem zdrowego odżywiania wśród uczniów poprzez udział w programie „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”. Kierownik świetlicy oraz wychowawcy dla zapewnienia odpowiedniej opieki pozostają w stałym kontakcie z pedagogiem, psychologiem szkolnym i  wychowawcami oraz rodzicami dzieci, co umożliwia unikanie problemów wychowawczych.

Kierownik świetlicy i stołówki szkolnej

 
 
 

mgr Małgorzata KotleszkaŚwietlica szkolna

Stołówka szkolna

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego