Nauczyciele - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

 


Bartosik Helena --- nauczyciel wspierający

Borowska Danuta ---
nauczyciel wspierający
 
Cicha Anna
--- edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie --- wychowawca klasy 1b
 
Cieśl
ak Karolina --- język polski --- wychowawca klasy 4b

Cytrowski Marek --- informatyka, technika
  

Czupryńska Urszula ---
nauczyciel wspierający

Drzewiecka Kinga ---
język angielski --- wychowawca klasy 8a

Fabisiak Edyta
--- świetlica szkolna

Janczak Krystyna ---
nauczyciel wspierający

Jarmuszkiewicz Daria ---
edukacja wczesnoszkolna --- język angielski

Kalinowski Sebastian --- wychowanie fizyczne

 
Kazubowska
Ewa --- matematyka   
 

Kaźmierczak Jarosław --- informatyka, muzyka

Kaźmierczak Katarzyna --- język angielski --- wychowawca klasy 6c

Kicińska Ewelina --- język angielski


Komorowska Ewa ---
nauczyciel wspierający

Kościelna Katarzyna --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 3c
 
Kotleszka Ma
łgorzata ---  kierownik świetlicy szkolnej

Kowalczyk Magdalena --- język polski --- w
ychowawca klasy 8b

Królikowska Katarzyna --- język niemiecki, język mniejszości narodowej (niemiecki), Edukacja dla bezpieczeństwa
 

Kubsik Ewa --- świetlica szkolna

Kubsik Patrycja --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy
1c

Kujawa Łukasz ---
wychowanie fizyczne

Leśniewska Małgorzata
--- wychowawca klasy 2c

Łojewska Kamila --- logopeda szkolny

Łojewska Katarzyna --- język polski --- wychowawca klasy 6a

Łuczyńska Marzena
--- historia, wiedza o społeczeństwie --- wychowawca klasy 5b
 
Łukaszewska Renata -
-- język angielski --- wychowawca klasy 6b

Malczyk Patrycja --- język polski ---
wychowawca klasy 5a
 
Migus-Matusiak
Joanna --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 3c

Młodawski Krzysztof --- fizyka --- w
ychowawca klasy 7c

Musiałek Halina
--- pedagog szkolny

Olejnik Katarzyna --- matematyka ---
wychowawca klasy 5c
 
Perzyńska-Pluchrat
Joanna --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 1a

Radoszewska Joanna --- biologia --- w
ychowawca klasy 4a

Radwański Krzysztof --- wychowanie fizyczne, informatyka

Rakowska Sylwia --- nauczyciel wspierający

Rakowski Paweł --- matematyka
--- wychowawca klasy 4c   
 
Rossa
Izabela --- wychowawca klasy 2b --- doradztwo zawodowe

Roszak Magdalena --- geografia ---
wychowawca klasy 7a
 
Rybicka Mirosława -
-- historia, biblioteka szkolna --- wychowawca klasy 7b

Siekacz Jacek --- religia

Sobieraj Sława ---
Edukacja dla bezpieczeństwa
 
Szacowna-Błaszczk
Aleksandra --- nauczyciel wspierający   
 
Szczecińska Ilona -
-- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 3a

Szkudelska Joanna --- psycholog szkolny

Świerczyńska Władysława --- matematyka

 
Tkacz
Małgorzata --- przyroda, chemia

Tończyk Ewelina ---
edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 2a
 
Trocińska
Grażyna --- matematyka

Witulska Beata ---
nauczyciel wspierający

Wolszlegier Małgorzata ---
nauczyciel wspierający
 
Wabnic-Osowska Renata -
-- plastyka, biblioteka szkolna

Woźniak Renata -
-- religia --- wychowawca klasy 5d  

Wyrozumialska Czesława (s. Cyryla)
--- religia
 
Zabłocka
Edyta --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 3b

Zabłocka Patrycja --- nauczyciel wspierający
 
Zapędowska-Śpiewak
Magdalena --- język niemiecki

Zawadzka
Magdalena --- nauczyciel wspierający

Zbierski Marcin
--- świetlica szkolna

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego