Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

 


Bartosik Helena --- nauczyciel wspierający --- wychowawca klasy 8a

Błaszczyk Tomasz --- wychowanie fizyczne, informatyka

Borowska Danuta ---
nauczyciel wspierający

Chęcińska Ewelina ---
edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 1c
 
Cicha Anna
--- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 2b
 
Cieśl
ak Karolina --- język polski --- wychowawca klasy 4a

Cytrowski Marek --- informatyka, technika
  

Czupryńska Urszula ---
nauczyciel wspierający

Drzewiecka Kinga ---
język angielski

Gurlaga Aleksandra --- język polski

Janczak Krystyna --- zajęcia rewalidacyjne

Jurkiewicz Patrycja ---
język mniejszości narodowej (niemiecki)

Kalinowski Sebastian --- wychowanie fizyczne
--- wychowawca klasy 7c
 
Kazubowska
Ewa --- matematyka   
 

Kaźmierczak Jarosław --- muzyka, informatyka

Kaźmierczak Katarzyna --- język angielski --- wychowawca klasy 6c

Kicińska Ewelina --- język angielski
--- wychowawca klasy 4d

Kłosowski Przemysław --- religia

Kościelna Katarzyna --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 2c
 
Kotleszka Ma
łgorzata ---  kierownik świetlicy szkolnej

Kowalczyk Magdalena --- język polski (
w obecnym roku szkolnym na długoterminowym zwolnieniu lekarskim)

Królikowska Katarzyna --- język niemiecki, język mniejszości narodowej (niemiecki) --- wychowawca klasy 4b
 

Kubsik Ewa --- wychowanie fizyczne

Kubsik Patrycja --- nauczyciel wspierający


Leśniewska Małgorzata ---
oddział przedszkolny "A" --- wychowawca klasy 0a

Kujawa Ewa --- biologia

Łojewska Kamila --- logopeda szkolny

Łojewska Katarzyna --- język polski --- wychowawca klasy 6a

Łuczyńska Marzena
--- historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, świetlica szkolna --- wychowawca klasy 5c
 
Łukaszewska Renata -
-- język angielski --- wychowawca klasy 6b

Malczyk Patrycja --- język polski ---
wychowawca klasy 5a
 
Migus-Matusiak
Joanna --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 2a

Młodawski Krzysztof --- fizyka


Musiałek Halina
--- pedagog szkolny --- wychowawca klasy 8c

Olejnik Katarzyna --- matematyka ---
wychowawca klasy 5b  

Pałubicka Anna --- Edukacja dla bezpieczeństwa

Pawlicka Katarzyna --- geografia
 
Perzyńska-Pluchrat
Joanna --- nauczyciel wspierający

Rakowski Paweł ---
wychowanie fizyczne - basen, matematyka --- wychowawca klasy 4c

Rakowska Sylwia --- nauczyciel wspierający
 
Reder Maria -
-- nauczyciel wspierający   
   
Rosińska Marianna -
-- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 3b
 
Rossa
Izabela --- świetlica szkolna

Rossa Magdalena --- oddział przedszkolny "B" --- wychowawca klasy 0b
 
Różycki Krzysztof -
-- język polski
 
Rybicka Mirosława -
-- historia i społeczeństwo, biblioteka szkolna --- wychowawca klasy 7b

Strzelecka Małgorzata
--- religia
 
Szacowna-Błaszczk
Aleksandra --- nauczyciel wspierający   
 
Szczecińska Ilona -
-- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 1a

Szkudelska Joanna --- psycholog szkolny
 
Świerczyńska Władysława -
-- edukacja wczesnoszkolna, matematyka --- wychowawca klasy 3a
 
Tkacz
Małgorzata --- przyroda --- wychowawca klasy 8b
 
Trocińska
Grażyna --- przyroda, matematyka --- wychowawca klasy 7a

Trząsowska Marta --- Doradztwo zawodowe
 
Wabnic-Osowska Renata -
-- plastyka, biblioteka szkolna   

Walczak Beata --- zajęcia rehabilitacyjne
 
Woźniak Renata -
-- religia --- wychowawca klasy 5d  
 
Zabłocka
Edyta --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 1b

Zabłocka Patrycja --- specjalista terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych --- nauczyciel wspierający  
 
Zapędowska-Śpiewak
Magdalena --- edukacja wczesnoszkolna --- wychowawca klasy 3b (w obecnym roku szkolnym na urlopie dla poratowania zdrowia)

Zawadzka Magdalena --- nauczyciel wspierający

Zbierski Marcin
--- wychowanie fizyczne - basen, świetlica szkolna

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego