Sukces namalowany słowem - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Sukces namalowany słowem

Wiadomości
 
 
 
 
 


Poetka, poeta… Te słowa brzmią bardzo poważnie. A odbieramy je jeszcze poważniej, gdy odnoszą się do osoby, której książki możemy odnaleźć na księgarskich półkach.

Tymczasem na miano poetki można sobie zasłużyć, mając zaledwie trzynaście lat. Taki sukces stał się udziałem uczennicy klasy 8b - Adrianny Rusek, której twórczość została doceniona przez organizatorów Wojewódzkiego Turnieju Białych Piór im. Ewy Gajowieckiej. Ada na potrzeby konkursu napisała trzy wiersze. Jeden z nich pt. „Wierzę” znalazł się w tomiku, w którym zostały zamieszczone prace dwudziestu czterech nagrodzonych i wyróżnionych uczniów.


Wierzę


W pocie czoła zarobiony,
W pędzie życia zagoniony,
Pomodlę się już powoli,
Bo mnie serce bardzo boli,
Kiedy patrzę na to wszystko,
Jak złe moce pchają cię nad urwisko.

Zastanów się nad swym życiem,
I postępuj należycie,
Tylko dobro czyń drugiemu,
Pomagaj zagubionemu,
Odpowiadaj, tylko szczerze.
Poczujesz moc zbawienia. Ja w to wierzę.

 


To niewątpliwy sukces młodej artystki. Emilia Hirsh, filolog polski oceniająca konkursowe zestawy tekstów poetyckich i prozatorskich, napisała we wstępie do wspomnianego tomiku: „Utwory zaskakiwały nas swoją dojrzałością, tak jak […] utwory Adrianny Rusek. Poruszona w nich tematyka ontologiczna jest bardzo dobrze rozpoznana w literaturze i twórca mógłby popaść w banał, oczywistość. Poetkom jednak udało się uniknąć powtarzalności i stworzyć poezję kontemplacyjną - po której przeczytaniu metafizyczny stan uniesienia pozostaje z czytelnikiem na dłużej - brawo!”.

To recenzja godna utalentowanej poetki, która mimo młodego wieku potrafi wprowadzić do swych wierszy rzeczy, które nas otaczają, niepokoje, pytania, jakie zadaje sobie człowiek dojrzały.

Warto wspomnieć, iż Ada wzięła udział w uroczystym finale, który odbył się w sobotę 22 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury nr 1 w Poznaniu. Podczas uroczystości odebrała dyplom i nagrodę za zdobyte wyróżnienie.

Co najważniejsze, Adrianna nie spoczywa na laurach i wciąż rozwija swój twórczy talent, spod jej pióra wychodzą bowiem kolejne teksty poetyckie.

Życzymy Adzie sukcesu i jesteśmy pewni, że to nie ostatnie jej osiągniecie w tej dziedzinie.


(Karolina Cieślak)

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego