Pocztówki z pozdrowieniami z kolskiej „Trójki” - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Pocztówki z pozdrowieniami z kolskiej „Trójki”

Wiadomości
 
 
 


2022 jest rokiem Marii Konopnickiej będącej patronką Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole, dlatego placówka postanowiła wydać 120 sztuk limitowanych widokówek, które zostaną wysłane w maju, miesiącu urodzin Marii Konopnickiej, do 100 polskich szkół noszących to zaszczytne imię.

Już drugi rok SP nr 3 przygotowuje się do wielkiego Jubileuszu 100-lecia szkoły. Ta rozpiętość czasowa nie jest przypadkowa – oddana do użytku w 1923 roku szkoła, zaczęła być budowana w 1921. Zatem czas oczekiwania na obchody rocznicowe jest wykorzystywany na pogłębianie wiedzy o przeszłości szkoły oraz podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozbudzaniu poczucia tożsamości i lokalnego patriotyzmu.


Kiedy zawiązał się komitet organizacyjny i zgłaszane były pomysły do wydarzeń pod hasłem przewodnim STO, inicjatywa wysyłania kartek wyszła od klasa Ic. Dyrektor Grażyna Trocińska podjęła decyzję, że kartki drukowane będą w szkole, a projekt opracował nauczyciel informatyki i muzyki Jarosław Kaźmierczak. Sto sztuk do innych szkół tej samej patronki roześlą uczniowie z dziesięciu oddziałów I-III. Pozostałe 20 trafi do przyjaciół placówki.

W kontekście obchodów Jubileuszu odbyło się już kilka wydarzeń. Starsze klasy miały okazję spotkać się z absolwentem szkoły pułkownikiem drem Zbigniewem Dylewskim. Cała społeczność oglądała wystawę kopii najstarszego tygodnika w języku polskim – przedwojennego „Głosu Koła”, którego pierwszym wydawcą był Czesław Freudenreich (ekspozycja była inicjatywą ZST i SP nr 3 na okoliczność 660. rocznicy lokacji miasta). Z młodzieżą spotkali się wówczas lokalni regionaliści i społecznicy – Kazimierz Kasperkiewicz, Jacek Skrycki i Mariusz Kozajda. W niedługim czasie planowana jest wizyta kolejnego sławnego absolwenta – znanego pisarza. Pani dyrektor wyjawiła nam następne plany – aranżuje spotkanie uczniów z absolwentami i byłymi uczniami z szeregów kadry, którzy mogliby podzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z „Trójką”.

Źródło artykułu: https://www.facebook.com/213682128773892/posts/2657007674441313/?_rdc=1&_rdr 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego