Kolejne działania w ramach programu rzadowego "Książki naszych marzeń" - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Kolejne działania w ramach programu rzadowego "Książki naszych marzeń"

Program rządowy "Książki naszych marzeń"
 
 
 


W naszej szkole w ramach programu rządowego „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” w  miesiącu maju 2016r. zrealizowaliśmy cztery projekty edukacyjne:

- „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ DLA KL. I – III”,
- „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ DLA KL. IV – VI”,
- „ULUBIONE KSIĄŻKI Z DZIECIŃSTWA MOICH RODZICÓW I DZIADKÓW DLA KL. I – III”,
- „ULUBIONE KSIĄŻKI Z DZIECIŃSTWA MOICH RODZICÓW I DZIADKÓW DLA KL. IV – VI”.


Zajęcia, które odbywały się we wszystkich klasach miały na celu:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- motywowanie uczniów do czytania,
- kształtowanie wrażliwości czytelniczej,
- rozbudzanie ciekawości czytelniczej,
- zmotywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej,
- wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu.


Wszyscy nauczyciele realizujący projekty zadbali o to, żeby osiągnąć następujące cele szczegółowe:

- podejmuje z własnej inicjatywy czytanie książek,
- formułuje opinie o książce za pomocą odpowiedniego słownictwa,
- wskazuje wybranych autorów książek dla dzieci,
- wypowiada się na temat ulubionych bohaterów przeczytanych książek,
- kształtuje nawyk słuchania i opowiadania,
- budzi zainteresowanie książką poprzez zabawy literackie, plastyczne itp.
- dowiaduje się, jakie znaczenie ma czytanie dla rodziców i dziadków,
- uczy się dbałości o wypożyczone książki,
- integruje się z grupą poprzez wspólną prace i zabawę,
- przygotowuje uczniów do późniejszego samodzielnego  wyboru książek,
- planuje, organizuje im ocenia własne działania,
- kształtuje pożądane postawy społeczne.


W trakcie lekcji czytano dzieciom fragmenty książek, rozmawiano o ich treści i bohaterach, dyskutowano o tym, dlaczego warto czytać książki. Wiele klas zaprosiło rodziców i dziadków do wspólnego czytania i podzielenia się tym, co czytali, gdy byli dziećmi.


Na zajęciach plastycznych uczniowie chętnie wykonywali prace przedstawiające bohaterów przeczytanych książek i wykonywali zakładki do książek. Wszystkie klasy zorganizowały „KLASOWE KĄCIKI KSIĄŻEK, gdzie mogły zaprezentować część swojej domowej biblioteczki.

Klasy IV – VI na gazetkach klasowych prowadziły „KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO” – krótkie recenzje przeczytanych książek, a także wieszały sentencje, przysłowia i „złote myśli” o książkach i czytaniu.
Młodsze dzieci chętnie bawiły się rozwiązując krzyżówki i rebusy czytelnicze i układając puzzle z bohaterami książek przygotowane przez panie bibliotekarki.

Na lekcjach historii uczniowie przybliżyli sobie historię książki, a na lekcjach języka polskiego pisały prace pisemne na tematy: „ULUBIONY BOHATER KSIĄŻKI”, „NOWE ZAKOŃCZENIE KSIĄŻKI”, „GDYBY NA ŚWIECIE NIE BYŁO KSIĄŻEK, TO…”. Informatyce zachęcili dzieci do wykonania projektów graficznych okładek do wybranych książek.

Na koniec maja każda klasa przygotowała projekty t-shirtów o tematyce: „DLACZEGO WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI?” i „ULUBIONY BOHATER KSIĄŻKI”.

       Przystąpienie do Programu Rządowego „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” i zrealizowanie projektów edukacyjnych wpłynęło na to, że uczniowie:

- częściej spędzą wolny czas czytając książki,
- dostrzegą wartości wynikające z obcowania z książką,
- częściej odwiedzą bibliotekę szkolną i publiczną,
- swobodnie wypowiadają się na temat utworów, bohaterów,
- rozwijają swoje kompetencje językowe,
- poprawiają swoją koncentrację uwagi, wykazują większą gotowość do nauki,
- wykazują pożądaną postawę społeczną.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego