Certyfikat dla SP3 w zakresie: Teatr Szkolny - Edukacja Młodego Człowieka - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Certyfikat dla SP3 w zakresie: Teatr Szkolny - Edukacja Młodego Człowieka

Szkolny informator
 


3 października 2016r. Szkoła Podstawowa nr 3 zdobyła tytuł w Ogólnopolskim Konkursie: „TEATR SZKOLNY – EDUKACJA MŁODEGO CZŁOWIEKA” zorganizowanym przez STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO.

Uczniowie naszej szkoły, pod okiem pań: Aleksandry Szacownej – Błaszczyk i Heleny Bartosik, w okresie od 1 marca 2016 do 3 listopada 2016r. wykona
li 8 zadań, które były warunkiem otrzymania Certyfikatu.


Zadanie 1.

Przeprowadzenie przez znawcę tematu, krótkiej prelekcji na temat pozytywnych oddziaływań sztuki na rozwój osobowości młodego człowieka.


W dniu 07.03.2016r. dzięki uprzejmości Dyrektora Radosława Pioruna grupa uczniów z Koła Artystycznego mogła uczestniczyć w warsztatach teatralnych, które odbyły się na deskach Miejskiego Domu Kultury w Kole. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom ogromnej wartości jaką jest działalność kulturalna i jej wpływ na osobowość młodych ludzi. Przeprowadzona prelekcja nie była typową pogadanką, a jej forma warsztatowa okazała się dla dzieci niezwykle atrakcyjna. Uczestnicy spotkania mieli okazję poczuć się jak prawdziwi aktorzy występujący na scenie, przekazać emocję za pomocą techniki pantomimy oraz sprawdzić się, wygłaszając wybraną prozę przez mikrofon. Na uwagę zasługuje fakt, iż pan dyrektor obiecał dalszą współpracę ze szkołą i kolejne spotkania w kolskim „Kinie”.


Zadanie 2.


Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego konkursu wiedzy o teatrze.


W dniu 8.03.2016r. uczestnicy Koła Artystycznego wzięli udział w konkursie wiedzy o teatrze. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując test. Wykorzystali wiadomości zdobyte na warsztatach teatralnych w Domu Kultury w Kole oraz doświadczenia związane z działalnością artystyczną w placówce. Wszyscy uczniowie posiedli podstawową wiedzę o teatrze.

Zadanie 3.


Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o wybranym aktorze/aktorach.


Konkurs „Mój ulubiony aktor lub aktorka” zorganizowany został dla uczestników szkolnego Koła Artystycznego działającego w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole. Plastyczne działania uczestników poprzedziły indywidualne przygotowania dzieci do zaprezentowania wiedzy o swoim ulubionym aktorze. Celem konkursu było: poszerzenie wiedzy o aktorach, zaangażowanie uczniów w rozwijanie własnych zainteresowań oraz poznanie upodobań uczniów.


Zadanie 4.


Przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie książki, bajki lub opowiadania.


2 kwietnia 2016r. uczestnicy szkolnego Koła Artystycznego wystawili przedstawienie pt. „Baśń Muzyczna”, do którego scenariusz napisała pani Anastazja Szacowna. Na jednej scenie spotkały się charakterystyczne postaci z różnych bajek. W projekt zaangażowanych było 24 uczniów. Przedstawienie miało charakter musicalu. Wykorzystane zostały utwory muzyczne ze znanych bajek oraz ścieżki muzyczne utworów klasycznych. Spektakl uświetniły uszyte barwne stroje i piękna dekoracja. Młodzi aktorzy doskonale wcielili się w swoje role. Na spektakl zaproszeni zostali uczniowie klas młodszych oraz chętni rodzice. Dzięki zaangażowaniu rodziców możemy pochwalić się przepiękną sesją zdjęciową wykonaną przez ojca jednej z występujących dziewczynek. Całość nagrania przedstawienia dostępna jest na kanale YOU TUBE.

Z racji na wieloletnie doświadczenia artystyczne w naszej placówce i duże zaangażowanie społeczności szkolnej w taką działalność, realizujące projekt Helena Bartosik i Aleksandra Szacowna- Błaszczyk postanowiły podjąć się dodatkowego działania w ramach tego zadania. Otóż 20 maja 2016r. uczniowie wszystkich klas mogli podziwiać kolejne zmagania młodych aktorów Koła Artystycznego.  To dzieci wyszły z inicjatywą przypomnienia bardzo ważnego wydarzenia „Chrztu Polski” i dzięki temu powstało historyczne przedstawienie, które uczniowie zaprezentowali przed kolegami w szkole oraz przed szerszą widownią w Kościele.


Zadanie 5.


Przygotowanie plakatu promującego szkolne przedstawienie teatralne.


Na spotkaniu Koła Artystycznego w dniu 20 marca 2016r. uczniowie, posługując się technikami komputerowymi, przygotowali plakat promujący przedstawienie. Wspólnie ustalili kolejność działań oraz przygotowali projekt. W trakcie  2 godz. zajęć powstał plakat w programie Publisher, a potem zapisany w formacie PDF.  Wydrukowane egzemplarze zostały rozwieszone na szkolnych drzwiach wejściowych i tablicy ogłoszeń.


Zadanie 6.


Przygotowanie recenzji wybranej sztuki teatralnej.


Uczniowie, wspólnie z nauczycielem polonistą panią Katarzyną Łojewską, przygotowali recenzję przedstawienia teatralnego pt. „Szatan z siódmej klasy”.


Zadanie 7
.

Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, kabaretowe i inne dowolne formy estradowe.


16 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 3 Kole odbył się konkurs realizowany w ramach projektu „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka”, którego celem była popularyzacja działań artystycznych, promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie kreatywności, zainteresowań oraz umożliwienie prezentacji swoich pasji naszym uczniom.


Młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów na deskach sali gimnastycznej. Do udziału zgłosiło się 44 uczniów w różnorodnych prezentacjach. Były to popisy taneczne, wokalne, gimnastyczne i recytatorskie. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż poziom prezentacji był bardzo wysoki. Wśród dzieci wyłoniły się prawdziwe talenty, które już w najbliższej przyszłości będą reprezentowały szkołę na różnych konkursach. Laureatka I miejsca już we wrześniu miała okazję sprawdzenia się w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki - Kwietnik 2016, gdzie znalazła się w gronie 9 finalistów.


W realizację przedsięwzięcia włączyli się sponsorzy, którzy ufundowali wspaniałe nagrody, a patronat nad konkursem objął Urząd Miasta w Kole.


Zadanie 8
.

Zorganizowanie konkursu recytatorskiego.


W dniu 18 maja 2016 roku, w rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole odbył się  konkurs poświęcony temu wielkiemu Polakowi. Temat konkursu recytatorskiego  to: „JAN PAWEŁ II - BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI”.


Na powitanie gości i uczestników, dzieci z Koła Artystycznego  przygotowały krótką częścią artystyczną. Do konkursu recytatorskiego zgłosiło się 22 uczniów z całej  szkoły.  Dzieci recytowały wiersze mówiące o miłosierdziu. Do tego działania włączyli się nauczyciele poloniści oraz katechetka szkolna.


Nagrody ufundowali: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole oraz ks. Kanonik Władysław Waszak. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, a laureaci nagrody rzeczowe.


Ze względu na swoje wielorakie oddziaływania teatr ma szczególne znaczenie w takim miejscu, jak szkoła, gdzie może wpływać na proces rozwoju dzieci i młodzieży. Działania teatralne stanowią nie tylko wspaniałą rozrywkę  i zabawę, pozwalają na aktywne spędzanie czasu wolnego przede wszystkim uruchamiają wyobraźnię, zaspokajają potrzebę twórczego działania.


Realizacja projektu „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” dała ogromne doświadczenie wszystkim uczestnikom, które na pewno nie pozostanie bez wpływu na ich system wartości. Zabawy w teatr uświadomiły uczniom poczucie spełnienia, nauczyły cierpliwości i konieczności współdziałania z innymi. Dzięki organizowaniu konkursów tematycznych dzieci zrozumiały, co to „zdrowa rywalizacja”, a mierząc się z zadaniami zawartymi w regulaminach uczyli się odpowiedzialności i rozwijały swoje umiejętności i zainteresowania.


Zgodnie można stwierdzić, że efektem pracy w ramach projektu jest kontynuacja pewnych przedsięwzięć. Podejmowane zadania na tyle wpisały się w działalność szkolną i sprawiły tyle wspaniałych doznań i emocji, że będą kontynuowane w kolejnych latach (konkurs recytatorski, konkurs talentów).


 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego