Wyniki rekrutacji 2023 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Wyniki rekrutacji 2023

Procedury, zarządzenia oraz inne dokumenty
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi podaje do wiadomości, że w oparciu o przyjęte kryteria (Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych), komisja rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski i na ich podstawie ustaliła listę zakwalifikowanych kandydatów, która udostępniona jest do wiadomości publicznej w sekretariacie szkoły oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń (parter budynku głównego szkoły).
Przypominamy, że kolejnym obowiązkowym elementem procesu rekrutacji jest  złożenie w sekretariacie szkoły przez rodziców zakwalifikowanych dzieci w terminie od 17.04.2023 do 28.04.2023 r. wypełnionego i podpisanego druku Potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

Dyrektor szkoły - Grażyna TrocińskaPobierz - Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego