Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Gå till innehållet

Huvudmeny

„Trójka” kupuje indywidualne szafki dla uczniów

Z Archiwum SP3 > Rok szkolny 2013/2014W
icedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole Pani Grażyna Trocińska, będąca jednocześnie opiekunem SKO wraz z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej Panią Iloną Szczecińską napisały projekt lokalny i w związku z tym placówka otrzymała od Fundacji PKO Banku Polskiego pomoc finansową w kwocie 10 000 zł na zakup szafek indywidualnych dla uczniów.

A było to tak. Starając się jak najkorzystniej dla uczniów zorganizować proces kształcenia, dyrekcja „Trójki” zaplanowała modernizację budynków, w których odbywają się lekcje. To szkoła z oddziałami integracyjnymi, a zajęcia odbywają się w dwóch gmachach. Uczniowie klas pierwszego etapu edukacyjnego uczą się w pawilonie, oddalonym o około 100 m od głównego budynku szkoły. Aby mogli skorzystać z sali gimnastycznej i uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego muszą przemieszczać się między budynkami, niezależnie od panującej pogody. W celu polepszenia pobytu najmłodszych uczniów w szkole, postanowiono zaadoptować szatnię na małą salę gimnastyczną. Wiązałoby się to z koniecznością przeniesienia wieszaków na korytarz, a te mogłyby zagrażać bezpieczeństwu dzieci, szczególnie podczas przerw. - Dobrym rozwiązaniem byłoby umieszczenie na korytarzu indywidualnych szafek dla uczniów, ich zakup wiąże się jednak z takim wydatkiem, który przekracza możliwości szkoły – przyznała na etapie projektu wicedyrektor Grażyna Trocińska. Projekt zakończył się sukcesem, szkoła otrzymała pomoc finansową na to zadanie.

Placówka w ostatnim czasie dokonała wielu zmian w celu lepszej organizacji procesu kształcenia. W pawilonie od trzech lat istnieje sala terapeutyczna, w której wcześniej odbywały się zajęcia lekcyjne. Jej powstanie było możliwe dzięki udziałowi szkoły w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską pt. Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, i wzbogaciło ofertę edukacyjną instytucji. Jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący wykorzystaniu integracji sensorycznej do pracy terapeutycznej z uczniami wykazującymi trudności w nauce. Z roku na rok rośnie liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych. Ze względu na problemy w porozumiewaniu się, rozwoju społecznym, a także odmienny sposób przetwarzania informacji, dzieci z autyzmem stanowią wielkie wyzwanie dla systemu oświaty. Są one bardzo podatne na stres, a ich reakcje nadmierne i trudne do stonowania, co oznacza nieraz nagłe, skrajne reakcje emocjonalne, jak krzyk, ucieczka, bicie siebie lub innych. Z tego też powodu, w każdej placówce, do której uczęszcza dziecko należące do spektrum autyzmu, powinno się znaleźć specjalnie zorganizowane miejsce do wyciszenia się ucznia.

Obecnie zajęcia w pawilonie odbywają się na dwie zmiany. Utworzenie w następnym roku szkolnym większej ilości klas pierwszych nieco utrudni racjonalne i zgodne z potrzebami dzieci zaplanowanie pracy poszczególnych oddziałów. W przypadku urządzenia w pawilonie małej sali gimnastyczno-terapeutycznej (przez zaadoptowanie obecnej szatni) powstanie możliwość przeniesienia tego sprzętu i udostępnienia sali dla nowopowstałej klasy pierwszej. Zwiększenie ilości sal lekcyjnych w szkole, będzie bardzo korzystne, przede wszystkim dla uczniów. A
przecież oni są najważniejsi.

Na zdjęciach prowadzone remonty, sala sensoryczna oraz wizualizacja nowych szafek indywidualnych dla uczniów.


 
 
 
 
 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn