Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Gå till innehållet

Huvudmeny

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Z Archiwum SP3 > Rok szkolny 2015/2016


W dniach 22-23 września 2015 r. w Warszawie odbyła się kolejna, IX Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” zorganizowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe.

Patronatem honorowym konferencję objęli: Joanna Kluzik-Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji, Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka oraz Magdalena Gaj - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Spotkanie poświęcone było szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. Podczas konferencji zaprezentowane zostały między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego, a także pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży
(www.saferinternet.pl/pl/konferencje-i-szkolenia/ix-miedzynarodowa-konferencja).


W konferencji  uczestniczyła
Pani Joanna Migus-Matusiak (nauczyciel naszej szkoły), która przedstawiła swoje spostrzeżenia, wiedzę i materiały dydaktyczne przekazane jej przez organizatorów tego wydarzenia w formie szkolenia rady pedagogicznej. Dzięki materiałom edukacyjnym uczniowie będą mogli szczegółowo poznać problemy związane z ich bezpieczeństwem „w sieci” na lekcjach wychowawczych i zajęciach komputerowych.  

Zapraszamy także Rodziców do zapoznania się z przedstawionym problemem i pogłębienia swej wiedzy na ten temat dzięki informacjom, które zostały umieszczone na podanych stronach
internetowych: www.saferinternet.pl, www.dzieckowsieci.fdn.pl.

 
 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn