Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Gå till innehållet

Huvudmeny

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2018

Wiadomości
 
 
 


Pora przysiąść fałdów, czyli ósmoklasiści w ferworze intensywnej pracy umysłowej

Bez wątpienia trening czyni mistrza, a najbardziej boimy się tego, co nieznane. Oba te stwierdzenia idealnie wpisują się w obręb Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty. Już w dniach 15-17 kwietnia 2019 roku odbędą się bowiem właściwe egzaminy skierowane do uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Zmierzą się oni z zadaniami z języka polskiego, matematyki oraz z języka obcego nowożytnego. Będzie to swoiste novum dla uczniów, ponieważ przystąpią do egzaminu już po ośmiu latach edukacji, a nie jak w przypadku gimnazjalistów – po dziewięciu. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. Wyniki natomiast będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Aby dopasować rozwiązania do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań, na co pozwala cykliczny pomiar postępów uczniów, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole w dniach 18-20 grudnia 2018 r. przystąpiła do przeprowadzenia Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty. Skorzystaliśmy z materiałów udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Materiały objęły  zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Przeprowadzona próba służyła nie tylko celom diagnostycznym, ale także informacyjnym, mianowicie zaznajomieniu uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy czy pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie 1).
 
Zgodnie z zaleceniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Próbny Egzamin Ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. 18 grudnia uczniowie przystąpili do napisania próbnego egzaminu z języka polskiego – ów trwał 120 minut. Drugiego dnia, tj. 19 grudnia ósmoklasiści sprawdzili swoją wiedzę z matematyki – czas przeznaczony na uporanie się z królową nauk wynosił 100 minut. 20 grudnia natomiast przyszło uczniom zmierzyć się z językiem angielskim. W przypadku ostatniego arkusza egzaminacyjnego uczniowie mieli 90 minut na jego rozwiązanie. Każdy z egzaminów rozpoczął się punktualnie o godzinie 9
:00.

Oceny prac dokonają nauczyciele naszej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które zostały przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


Po sprawdzeniu arkuszy egzaminacyjnych okaże się, które wiadomości i umiejętności zostały opanowane przez uczniów w stopniu zadowalającym oraz które wymagają jeszcze doskonalenia.


Najważniejsze jednak, że obszary wymagań z języka polskiego, matematyki i z języka angielskiego zostały poznane. Uczniowie przebrnęli przez meandry zadań. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za wyniki naszych nowicjuszy, bo niewątpliwie takimi są ósmoklasiści w kontekście egzaminu, który już niebawem!

(Artykuł: Karolina Cieślak)


1) https://www.ore.edu.pl/2018/10/probny-egzamin-osmoklasisty-informacje-cke/


 
 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn