Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Gå till innehållet

Huvudmeny

Powroty również bywają przyjemne...

Z Archiwum SP3 > Rok szkolny 2019/2020
 


Witaj, szkoło, oto wracamy.
Żegnaj, piasku nad sinym morzem.
Już ze ścian białymi skrzydłami
S
fruwa do nas nasz szkolny orzeł.
1)

Wiersz Tadeusza Kubiaka idealnie wpisuje się w wydarzenie, jakim jest inauguracja roku szkolnego. Wracamy przepełnieni mnóstwem wrażeń, zasobni w wiele wspaniałych wspomnień. Pora jednak ten bagaż wypełniony czarem wakacyjnych chwil zamienić na szkolny tornister. Nie oznacza to jednak, że czas spędzony w szkole nie będzie przyjemny i pełen niespodzianek  – wręcz przeciwnie!

Zapewniła nas o tym Pani Dyrektor Grażyna Trocińska, która – po raz pierwszy w tej roli – powitała uczniów, rodziców i pracowników szkoły przybyłych na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Niezmiennie zaszczycił nas swoją obecnością Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole – Pan Sebastian Kuty. Pani Dyrektor szczególnie serdecznie przywitała uczniów klas I rozpoczynających wspaniałą przygodę edukacyjną, jak również nowych nauczycieli, którzy zasilili szeregi grona pedagogicznego. Ponadto Pani Dyrektor Grażyna Trocińska poinformowała, iż na stanowisko wicedyrektorów powołała Panią Magdalenę Rossę oraz Pana Pawła Rakowskiego. Kierownikiem świetlicy została  piastująca już tę funkcję Pani Małgorzata Kotleszka.


Ważnym punktem inauguracji roku szkolnego było złożenie wiązanki i zapalenie znicza przy pomniku upamiętniającym nauczycieli powiatu kolskiego zamordowanych, poległych i internowanych podczas wojny 1939-1945. 1 września bowiem minęła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wydarzenia, które dotknęły nasz kraj przed kilkudziesięcioma laty, skłaniają do refleksji i nakładają na każdego z nas obowiązek uczynienia wszystkiego, by widmo konfliktów i wojen stało się jak najbardziej odległe. Trzeba jednak pamiętać, że czas wojny pokazał również, do jakich zwycięstw zdolny jest człowiek. Dlatego też minutą ciszy zostali uczczeni wszyscy ci, którzy oddali swe życie w służbie ojczyźnie.


Zwieńczenie uroczystości stanowiły życzenia Pani Dyrektor skierowane do uczniów. Wśród nich znalazło się zapewnienie, iż tych kilka miesięcy wysiłku, wielu zadań i wyzwań można przekuć w sukces. Jaki będzie ten rok, w największej mierze zależy bowiem od Was, Drodzy Uczniowie, od Waszych postaw, motywacji do nauki, podejścia do obowiązku, jakim jest szkoła.


Nie bądźmy zatem gołosłowni
, zabierzmy się do wytężonej pracy i napełnijmy gwarem szkolne korytarze, wszak...

Stęskniła się szkoła za Wami wszystkimi swoimi ławkami,
Katedra tęskni
I Biały Orzeł,
I telewizor w świetlicy,
A kreda wprost się doczekać nie może,
Tak pisać chce po tablicy.
2)


Rok szkolny 2019/2020 uważamy w naszej szkole za rozpoczęty!

(artykuł: Karolina Cieślak)

1) Fragment wiersza Tadeusza Kubiaka pt. „Wracamy”.
2)
Fragment wiersza Ludwika Jerzego Kerna pt. „Przed pierwszym dzwonkiem”.

 
 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn