Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole

 
Gå till innehållet

Huvudmeny

Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty po raz ostatni

Z Archiwum SP3 > Rok szkolny 2015/2016
 
 
 


5 kwietnia 2016 roku odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty, do którego w naszej szkole przystąpiły trzy klasy szóste.

Co ważne, tegoroczni szóstoklasiści są ostatnią grupą uczniów, którzy musieli przystąpić do napisania tegoż „egzaminu”. Obowiązkowy sprawdzian dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej zostanie zlikwidowany w 2017 roku. Takich informacji udzieliła minister edukacji Anna Zalewska.


Obecni szóstoklasiści są też drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową. W związku z tym uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku. Zgodnie z nią składał się
on z dwóch części. Pierwsza z nich rozpoczęła się o godz. 9:00 i trwała 80 minut. W przypadku uczniów, którym przysługiwał wydłużony czas pisania sprawdzianu (np. dyslektyków) część ta trwała 120 minut.

Ten etap testu miał na celu sprawdzenie opanowania przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Do rozwiązania były zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach należało wybrać jedną, poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (uczeń sam musiał udzielić odpowiedzi).


Po przerwie, o godz. 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu - test z języka obcego, trwający 45 minut, a w przypadku dyslektyków wydłużony
do 70 minut. Do wyboru było sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. W naszej szkole wszyscy szóstoklasiści przystąpili do testu z języka angielskiego. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów były zadaniami zamkniętymi.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie mógł
w nim uczestniczyć 5 kwietnia br., będzie musiał zaliczyć go w drugim terminie – 2 czerwca 2016r. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz w drugim terminie.

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja 2016 roku, a w dniu zakończenia roku szkolnego, 24 czerwca 2016 roku, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej otrzymają wydane przez Centraln
ą Komisję Egzaminacyjną zaświadczenia o wynikach. Wyrażone będą one w procentach, osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej, dotyczącej języka obcego.

Źródło:
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sprawdzian-szostoklasisty-2016-informacje/qj49yt
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zalewska-od-2017-roku-nie-bedzie-sprawdzianu-dla-szostoklasistow/vcq85z


 
 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn